Read Free Summaries - เขียนเดี๋ยวนี้

ค้นหา

Summarize Human Knowledge. Join us!


เขียนบทคัดย่อที่ดี กลับไปที่ การเขียนบทคัดย่อ
เหตุใดคุณจึงควรพยายามเขียนบทคัดย่อที่ดี?
  • เงิน: บทคัดย่อที่ดีกว่าจะได้รับความนิยมมากกว่า ดังนั้น คุณก็จะได้เงินมากกว่า
  • การพัฒนาทักษะ: การเขียนบทคัดย่อที่ดีจะช่วยเพิ่มทักษะทางภาษาและทักษะสำคัญอื่นๆของคุณ
  • ช่วยเหลือผู้อื่น บทคัดย่อที่ดีจะช่วยให้คนอื่นสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และขยายขอบเขตความรู้ของพวกเขา
บทคัดย่อที่ดีและได้ผล เป็นอย่างไร?
ต่อไปนี้คือคำแนะนำพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ที่คุณจำเป็นต้องจำให้ขึ้นใจเวลาที่เขียนบทคัดย่อ:
  • ใช้โครงสร้างแบบ บทนำ-เนื้อความ-สรุป ที่เป็นการนำเสนอถึงหนังสือ/บทความที่ต้องการ
  • เรียงตามลำดับเหตุการณ์ในหนังสือ/บทความอย่างเคร่งครัด
  • ตรวจให้แน่ใจว่าบทคัดย่อของคุณแบ่งเป็นย่อหน้าย่อยๆ ที่มีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกัน รวบรัด และสามารถสื่อความได้เมื่ออยู่เดี่ยวๆ
  • ใส่การเชื่อมต่อทางตรรกกะระหว่างข้อมูลที่ให้มานี้
  • ใส่เครื่องหมายต่างๆสำหรับจัดรูปแบบข้อมูลลงในบทคัดย่อของคุณด้วย เช่น ชื่อเรื่อง วรรค ตัวแบ่งบรรทัด ย่อหน้า สัญลักษณ์หัวข้อย่อย ตัวหนา ฯลฯ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเนื้อความของคุณได้อย่างสะดวกง่ายดาย

แสดงให้ดูตัวอย่างรูปแบบบทคัดย่อที่ดี
เคล็ดลับเล็กน้อยจากเรา ...
  • ลองคิดวลีค้นหา (Search phrases) และคีย์เวิร์ดที่คนที่ค้นหาหัวข้อบทคัดย่อของคุณอาจจะใช้ แล้วตรวจให้แน่ใจว่ามีคำเหล่านี้อยู่ในบทคัดย่อของคุณแล้ว เพื่อที่บทคัดย่อของคุณจะได้ปรากฏอยู่ในลำดับต้นๆของผลการค้นหา
  • Tag บทคัดย่อของคุณเพื่อเพิ่มความเข้าถึงได้ของผู้อื่น และเพิ่มคอนเทนต์ของพวกเขา