หน้าแรกของ Shvoong บทคัดย่อคืออะไร?
หน้าแรกของ Shvoong

บทคัดย่อคืออะไร?
ก. บทคัดย่อของ "หนังสือ" หรือ "www" (เว็บไซต์อินเตอร์เน็ต) หมายถึง:
ข้อเขียน 300 ถึง 900 คำ ที่ย่อเนื้อเรื่องจากหนังสือ / เว็บไซต์ให้สั้นลง
ด้วยคำของท่านเอง

ข. บทคัดย่อของ "วิทยาศาสตร์ & มานุษยวิทยา" (หนังสือหรือบทความ)
หมายถึง: การสรุปใจความวิทยานิพนธ์ให้มีความยาว 300 ถึง 900 คำ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสถาบันการศึกษา ด้วยคำของท่านเอง

ค. บทคัดย่อของบทความในหน้าหนังสือพิมพ์ (หรือนิตยสาร) หมายถึง:
การสรุปเนื้อความหนังสือพิมพ์ในภาพรวม (ภายใน 300 ถึง 900 คำ) หรือการเลือก
หมวดหนึ่งหมวดใดโดยเฉพาะ เช่น: หมวดข่าวรายวัน เศรษฐกิจ การกีฬา
หรือความเห็นในบทบรรณาธิการ ไม่ว่าในกรณีใด โปรด
เลือก "ประเทศ" และ "หนังสือพิมพ์" จากรายชื่อที่เรามีให้
© all rights reserved to Shvoong Holdings Ltd